Av. Koray ŞENTAY

Av. Koray ŞENTAY

ÖZGEÇMİŞ : 31.03.1965 doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulunda tamamladıktan sonra, 1982 yılında İzmir Atatürk Lisesinden mezun olmuştur. Hukuk öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1987 yılında tamamlayarak mezun olmuş, aynı yıl avukatlık stajına başlayarak 22.11.1988 tarihinde İzmir Barosu’na kayıtlı avukat olarak meslek yaşantısına başlamıştır. O tarihteki unvanı Halk Sigorta T.A.Ş olan Yapı Kredi Sigorta A.Ş Ege Bölge Müdürlüğü ‘nde kadrolu avukat olarak çalışmaya başladıktan sonra, aynı şirketin hasar biriminde de yönetici olarak görev yapmıştır. Bir müddet çeşitli sigorta şirketlerinde Bölge Müdürü unvanı ile de görev yaptıktan sonra, 2000 yılı itibarıyla tekrar avukatlık mesleğine dönerek Av. Cihangir Marmara ile birlikte çalışmaya başlamıştır.

Halen, Marmara & Şentay Avukatlık Bürosu unvanı ile İzmir Barosu’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren  büroda avukatlık mesleğini icra etmeye devam etmektedir. İzmir Adliyesi Hukuk Mahkemeleri nezdinde 2000 yılından bu yana Sigorta Hukuku alanında bilirkişilik görevlerinde bulunmuştur. Sigorta Hukuku alanında çeşitli kurs, seminer ve toplantılarda konuşmacı ve katılımcı olarak yer almıştır. İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde, stajyer avukatlara Özel Sigorta Hukuku alanında dersler vermiştir. Halen bu alanda stajyer avukatlarca hazırlanan Staj Bitirme Tezlerinin değerlendirilmesini de yapmaktadır. Uzun yıllardır sigorta şirketlerinin İzmir ve çevresindeki hukuki uyuşmazlıklarında avukatlık ve müşavirlik görevini yürütmektedir. Bunun yanı sıra, gerçek ve tüzel kişilere Özel Sigorta Hukuku alanında yazılı mütalaalar vermektedir.2014 yılında sınavı geçerek Arabulucu unvanını kullanmaya hak kazanmıştır.

2015 yılından itibaren Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Hakem Sicilinde kayıtlı olarak Sigorta İtiraz Hakemi unvanı ile de görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı Özel Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar olmakla birlikte, çeşitli şirket ve özel kişilerin Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku , Medeni Hukuk , İş Hukuku ile İcra ve İflas Hukuku gibi Özel Hukuk alanındaki uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarını da takip etmektedir.

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği üyesidir. K.S.K Dernek Tüzüğünün hazırlanmasında ve Derneğin Hukuk Kurulunda aktif görev almıştır. Bir dönem Karşıyaka Spor Kulübü Tenis Şubesinin Başkanlığı görevini de yürütmüş olup, evli ve iki çocuk babasıdır.